Komplexní péče o dřeviny a zeleň

Středisko arboristiky

Na strom pohlížíme v posledních letech stále častěji jako na významné prostředí pro život mnoha organismů a své zásahy se snažíme navrhovat tak aby tato nika byla co nejméně zásahem ovlivněna.

Po prohlídce stromu a zhodnocení jeho stavu a možných rizik navrhujeme a následně provádíme standardní i specifické zásahy spočívající v provedení vhodného, mnohdy velmi náročného řezu, statického zjištění koruny, případně konzervaci dutin a související instalaci zastřešovacích konstrukcí.

 •  Ošetření, řez stromů
 •  Bezpečnostní vázání korun stromů
 •  Ošetření památných stromů
 •  Kácení stromů
 •  Štěpkování větví, frézování pařezů
 •  Posuzování stavu stromů, návrhy opatření

Středisko sadovnických realizací

Provádíme výsadbu vzrostlých stromů z produkce tuzemských i zahraničních školek. Stromy jsou pravidelně přesazované, mají zapěstovaný základ koruny.

Výsadbou alejových stromů dosahujeme téměř okamžitého estetického vjemu, stromy rychle zaplňují určený prostor.

 •  Výsadba alejových stromů
 •  Zakládání komunální i soukromé zeleně
 •  Výsadby v krajině
 •  Povýsadbová péče a údržba ploch
 •  Zakládání trávníků

Co se děje, naše tipy, volná místa ...

Aktuálně

12/23

Aktuality prosinec 2023

Také informujeme o průběhu období vegetačního klidu, a to znamená jediné - zahájení činností v oblasti kácení dřevin až do konce měsíce březen. Tudíž v této oblasti přijímáme objednávky. Upozorňujeme, že je nutné vyplnit žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, kterou naleznete na webových stránkách příslušné obce. Těšíme se na spolupráci v roce 2024.

12/23

Poděkování a přání příjemného prožití Vánoc

Rok 2023 se pomalu blíží ke svému konci a proto nám dovolte poděkovat za Vaši dosavadní přízeň a popřát Vám hezké Vánoce. Do nového roku 2024 Vám rovněž přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů jak v osobním, tak i profesním životě.

6/23

Údržba větších travnatých ploch mulčováním

Od června nabízíme nově také údržbu větších travnatých ploch mulčováním , případně mulčováním se sběrem

Odborní vedoucí PROSTROM

Ing. Zdeněk Kovářík

Jednatel společnosti

kovarik@prostrom.cz

603 246 161

Václav Štojdl

Středisko arboristiky

stojdl@prostrom.cz

603 246 162

Michael Michut

Středisko realizací

michut@prostrom.cz 

731 180 460

Mirka Špinková

odborná asistentka

prostrom@prostrom.cz

377 456 327

Ozvěte se nám

 
Provozovna
Na Dílcích - areál ZD
317 01 Plzeň - Koterov
zastihnete každý pracovní den od 7.00 do 15.00 hod a většinou i déle
 
Volejte

377 456 327