další naše projekty, o kterých byste měli vědět

Více projektů

Pěstební a technická opatření u stromů ve vybraných lokalitách k.ú. Kaznějov

Ošetření stromů v prostoru medvědária a přilehlém okolí na Městské hoře v Berouně

Ošetření vybraných stromů v památné lipové aleji v Dolejším Krušci

Realizace zeleně v obci Výrov – komplexní regenerace zeleně na exponovaných obecních plochách, ošetření stromů stromolezeckou technikou, terénní úpravy, založení trávníku, výsadby keřů a alejových stromů, výsadba trvalek a cibulovin, rekonstrukce mlatového chodníku,

Stod – revitalizace Háje umučených – kácení stromů, odstranění náletů, frézování pařezů, ošetření stávajících stromů, chemické ošetření pařezové výmladnosti, rekonstrukce záhonů, výsadba okrasných keřů, výsadba vzrostlých stromů včetně rozvojové péče

Vejprnice – projekt na založení lokálního biokoridoru a lokálního biocentra

Revitalizace potoka včetně povodňového parku Šťáhlavská v Rokycanech

Rekonstrukce Mikulášského náměstí v Plzni – sadové úpravy a závlahový systém

Revitalizace historického jádra Města Kutná Hora – parkové úpravy a závlahy

Realizace stavby ČOV Příbram – kácení nevhodných dřevin, výsadby dřevin, sadové úpravy, založení trávníku včetně rozvojové péče

Regenerace urbanizované krajiny Trutnov – park Na Struze a hřbitovy v integrovaných obcích