PROSTROM - inženýrská a konzultační činnost, arboristika, realizace sadových úprav a údržba zeleně

Realizace sadových úprav a udržba zeleně

  • Provádíme:
  •  Výsadbu alejových stromů všech velikostí a na trhu dostupných druhů a jejich kultivarů
  • Zakládání komunální i soukromé zeleně
  • Krajinné úpravy (biotechnické úpravy) - realizace prvků územního systému ekologické stability
  • Povýsadbovou péči a standardní údržbu ploch včetně zálivky
  • Ostatní práce spojené s oborem např. likvidaci invazivních plevelů, zásahy proti škůdcům
  • Frézování pařezů
  • Štěpkování dřevní hmoty
  • Zakládání trávníků, jejich následná údržba zahrnující např. seč se sběrem, mulčování  vertikutaci - provzdušnění travního porostu, , výhrab podzimní i jarní, hnojení speciálními hnojivy, ošetření selektivními herbicidy atd.

 

 


Kontakt

PROSTROM Bohemia s.r.o.
Na Dílcích - areál ZD
317 01 Plzeň - Koterov
tel./fax.: +420 377 456 327
e-mail: prostrom@prostrom.cz
Aktuality