PROSTROM - inženýrská a konzultační činnost, arboristika, realizace sadových úprav a údržba zeleně

Inženýrská a konzultační činnost

  • Posudky zdravotního stavu vzrostlých stromů; Hodnocení provozní bezpečnosti
  • Inventarizace a hodnocení stavu zeleně, Fytopatologické průzkumy
  • Návrhy pěstebních opatření a kalkulace nákladů
  • Projektová činnost; Zpracování podkladů pro žádost o dotaci z fondů AOPK ČR

Kontakt

PROSTROM Bohemia s.r.o.
Na Dílcích - areál ZD
317 01 Plzeň - Koterov
tel./fax.: +420 377 456 327
e-mail: prostrom@prostrom.cz
Aktuality