PROSTROM - inženýrská a konzultační činnost, arboristika, realizace sadových úprav a údržba zeleně

Arboristika

Ošetření památných stromů

 • po prohlídce stromu a  stanovení možných rizik navrhujeme a následně provádíme standardní i specifické zásahy  spočívající v provedení vhodného řezu, statického zajištění koruny případně konzervaci dutin a  související instalaci zastřešovacích konstrukcí

Bezpečnostní vázání korun stromů

 • pro zajištění provozní bezpečnosti stromů a k ochraně stromů samotných, instalujeme v jejich korunách  preventivní nedestruktivní vazby systémů ARCO, případně FLORAPAS či COBRA
 • v případě, že nejde využít  vzhledem ke stavu stromu výše uvedených vazeb, instalujeme pevné tzv. předepjaté vazby většinou ocelovým lanem s podkladnicí.

Pěstební zásahy v uličních stromořadí

 • zdravotní, bezpečnostní a redukční řezy stromů ve městě
 • zajištění podchodné a průjezdné výšky
 • zakládání sekundárních korun u mladých stromů a následný udržovací tzv. hlavový řez
 • instalace protikořenových fólií  a  závlahových sond
 • během naší praxe jsme ošetřili již tisíce stromů na území celé republiky.

Kácení stromů

 • kácení klasickou technikou
 • kácení za pomoci vysokozdvižné plošiny
 • kácení problematických stromů s výstupem do koruny a spouštěním jednotlivých částí bez rizika poškození staveb a zařízení v okolí stromu
 • všichni pracovníci provádějící práce mají platná příslušná osvědčení pro práci ve výškách, pro práci s motorovou pilou, záruku pro zákazníka skýtá i pojištění pro případné škody vzniklé naší činností.

Štěpkování dřevní hmoty

 •  výkon až 12m3 dřevní štěpky za hodinu      

Frézování pařezů

 •       odstranění pařezů pod úroveň terénu

V roce 2008 jsme se stali partnery ankety "STROM ROKU " , kterou pořádá Nadace Partnerství (www.nadacepartnerstvi.cz). Vítězem stromu roku 2010 se stal " Hromův dub "  rostoucí  u Olomouce

Jsme členy mezinárodní organizace ISA - The International Society of Arboriculture

Použitelné odkazy:

Seznam dotačních titulů:  www.aopk.cz 

www.plzenskykraj.cz

 


Kontakt

PROSTROM Bohemia s.r.o.
Na Dílcích - areál ZD
317 01 Plzeň - Koterov
tel./fax.: +420 377 456 327
e-mail: prostrom@prostrom.cz
Aktuality