PROSTROM - inženýrská a konzultační činnost, arboristika, realizace sadových úprav a údržba zeleně


Představení společnosti

ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ PRACOVNÍKŮ 

   Ing. Z. Kovářík - je absolventem Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Fakulty lesnické. V letech 1992-93 absolvoval jednoleté studium " Komplexní péče o dřeviny" pořádané SZaŠ v Mělníku. V roce 1997 absolvoval  rozšiřovací studium " Posuzování alejových stromů ", které bylo součástí cyklu  "Péče o alejové stromy" pořádané firmou List Brno ve spolupráci s MZLU Brno. Ing. Kovářík je členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu - Sekce péče o dřeviny. V květnu 2007 absolvoval v rámci certifikačního programu český certifikovaný arborista stupeň - Arborista -konzultant.  V oboru pracuje od roku 1991.

   M. Mašek  se v současnosti  nepodílí na chodu společnosti.   

 J. Špinka - absolvoval učební obor s technickým zaměřením. Absolvoval školení " Komplexní péče o alejové stromy " pořádané firmou EDEN s.r.o . V r. 1993 se zúčastnil kursu " Péče o vzrostlé stromy " pořádaného organizací ČSOP Valašské Meziřčí. V roce 1995 absolvoval školení ve školce produkující vzrostlé alejové stromy fy OKO PLANT p. Hugo Roitnera v Maďarsku, pro zkvalitnění výchovného řezu mladých stromů. V roce  2003 absolvoval  Střední zahradnickou školu v Mělníku, obor sadovnictní. Je členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu - Sekce péče o dřeviny. V oboru pracuje od r. 1992.

V. Štojdl - je absolventem Střední lesnicko technické školy v Písku. V letech 1996-97 absolvoval jednoleté studium " Komplexní péče  o dřeviny" pořádané SZaŠ v Mělníku. Je členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu - Sekce péče o dřeviny a držitelem platného mezinárodního certifikátu Evropský stromolezec.  V oboru pracuje od roku 1993.


Všichni výše jmenovaní stejně jako další pracovníci podílející se na realizaci zakázek absolvují průběžně školení pořádané SZKT SPoD ISA , mají platná příslušná osvědčení pro práci s motorovou pilou, práci ve výškách, obsluhu vysokozdvižné plošiny atd. Společnost je pojištěna proti škodám způsobeným pracovní činností  do výše 10 mil. korun.

 


Kontakt

PROSTROM Bohemia s.r.o.
Na Dílcích - areál ZD
317 01 Plzeň - Koterov
tel./fax.: +420 377 456 327
e-mail: prostrom@prostrom.cz
Aktuality